Ons Kerk

Agtergrond

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan sedert 1843 en het sy wortels in die vestiging van die Franse Hugenote in die vallei in 1688. Die Hugenote Gedenkmuseum en die Hugenote Monument is op die dorp.

Daar is net een leraar in die gemeente, nadat prof Pieter Coertzen op 20 April 2008 as tweede leraar afgetree het.  Prof Coertzen was ’n dosent aan die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie, maar gekoppel aan die NG Gemeente Franschhoek. Daarbenewens beskik die gemeente oor ’n skriba, ’n koster, ’n skoonmaker en twee terreinwerkers. Die gemeente se orrelis is mev Felicity Grové. Die gemeente het twee begraafplase: een is die historiese kerkhof naby die kerkgebou en die ander een is naby die Hugenote Monument.  Dit word ook dikwels die “Hugenote Begraafplaas” genoem vanweë die groot aantal Hugenote wat daar begrawe is.

Die Kerkraad bestaan uit 14 wyke met 15 ouderlinge en 12 diakens.   Sommige is plaaswyke (pruime, pere, perskes, sitrus, wyndruiwe, olywe, Proteas, ensovoorts word verbou). Benewens die Kerkraad se onderskeie kommissies is daar nog die Vrouediens, kategese, jeug-aksies, kleuterkerk, ens.  Verskeie sel- en Bybelstudiegroepe bestaan in die gemeente. Gereelde wyksbyeenkomste word gehou.

Die kerkgebou, wat op ’n groot erf (2,5 hektaar) in die hoofstraat (Hugenoteweg) van Franschhoek staan, dateer uit 1847 en is in 1968 volledig gerestoureer.   Die kerkgebou het ’n tradisionele kruisvormige vloerplan met ’n rietdak maar geen kerktoring.  Die kerkgebou het ’n indrukwekkende binnekant en ’n goeie orrel.  Die kerkgebou beskik oor ’n klankstelsel en ’n geslote-kring TV wat onder andere die moederskamer en Fleur de Lis (die ACVV-tehuis vir bejaardes) bedien.   ’n Dataprojektor en afstandbeheerde skerm laat die predikers toe om beeldmateriaal te vertoon, sonder dat die kerk se besonderde binnekant met “moderne tegnologie” ontsier word.

Die huidige pastorie is ’n baie groot huis (600 vierkante meter) en dit dateer uit 1927. ’n Deel van die pastorie word (per kerkraadsbesluit) verhuur aan verdienstelike lidmate en tans ook aan damesstudente in die gasvryheidsbedryf.

Die gemeente beskik oor ’n moderne kerksaal wat ook die kerkkantoor en kategese-lokale huisves.

Die Franschhoek-vallei is ’n gesogte toeriste-bestemming geleë in die pragtige Bergriviervallei.  Die dorp is omring deur berge wat soms in die winter met ’n ligte sneeukleed bedek is. Die vallei is bekend vir sy uitmuntende wyn, vrugte en wêreldgehalte verblyf en restaurante. Landbou en toerisme is die hoof ekonomiese aktiwiteit van die streek. Franschhoek is sowat 30 km vanaf Paarl en Stellenbosch en sowat 70 km vanaf Kaapstad. Besoek gerus die toerismekantoor se webblad.  Daar is ook ’n alternatiewe webblad met goeie foto’s van Franschhoek beskikbaar.

Die bevolking van die dorp en landelike gebied in die grense van die gemeente was in 2006 sowat 16 000 mense. Soos in baie ander plattelandse NG gemeentes is daar ook in die Franschhoek-vallei opvallende veranderings in die demografie wat direk sowel as indirek ’n impak op die gemeente het.   In die laaste paar jaar was daar byvoorbeeld ’n instroming van werksoekers in die vallei, hoofsaaklik Xhosa-sprekend, met gevolglike woningnood, groeiende plakkerskampe en werkloosheid.  Die plaasarbeiders (veral bruinmense) het grotendeels van die plase na Franschhoek Noord (Groendal) verhuis. Vermoënde buitelanders het reeds die vallei “ontdek” en besit heelwat plaasgrond en dorpserwe.

Franschhoek beskik oor ’n aantal supermarkte (soos Pick n Pay), talle luukse winkeltjies, die vier groot handelsbanke, ’n klein biblioteek, ’n polisiekantoor, ’n poskantoor, ’n skool (Hoërskool Franschhoek), ’n privaatskool, Bridge House, die reeds vermelde Hugenote Gedenkmuseum, die Hugenote Monument  en natuurlik verskeie uitmuntende restaurante, wynplase en ’n groot verskeidenheid toeriste-akkommodasie.   Naweke is die dorp normaalweg vol toeriste; dan is die hoofstraat raserig en parkeerplek skaars.  Van tyd tot tyd word toerisme-gedrewe feeste – die bekende kaasfees, sjampanjefees, Bastille-fees en oesfeeste in en naby die dorp gehou.  Die munisipale struktuur setel in Stellenbosch, maar Franschhoek se vlag – die Franse driekleur met ’n grys olifant op die wit baan – wapper nog vryelik in die dorp.  Franschhoek spog tans met twee koerante wat maandeliks verskyn:  “Franschhoek Tatler”  en “The Month

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan uit sowat 460 belydende lidmate en 100 dooplidmate.   Ongeveer  40% van die lidmate is ouer as 50 jaar maar die afgelope paar jaar was daar ’n verblydende groei in die aantal jong egpare, jong boere en werkende jongmense in die vallei.   Oor die afgelope paar dekades toon die gemeente ’n kwynende lidmaattal, maar dit lyk asof die lidmaattal nou gestabiliseer het.

Die finansiële gesondheid van die gemeente is bevredigend maar vereis nogtans  volgehoue aandag en vernuwende bestuur deur die kerkraad.

Geskikte groepbehuising vir selfversorgende bejaardes is ’n probleem in Franschhoek.   Die gemeente beskik oor een huis, Huis Fredagh, vir selfversorgende bejaardes, maar nog akkommodasie word beplan in samewerking met die plaaslike ACVV-tak.   Die ACVV bedryf ’n tehuis vir bejaardes (Fleur de Lis), wat langs die kerkgrond geleë is. Daar is noue samewerking tussen die gemeente en Fleur de Lis.

Die Franschhoek Hospice verrig belangrike werk onder die gemeenskap en daar is noue samewerking tussen die gemeente en die Franschhoek Hospice.   Daar word elke jaar ’n gesamentlike gedenkdiens in die NG kerkgebou gehou om almal in die distrik wat die voorafgaande jaar gesterf het, te gedenk. Hierdie diens, sowel as ’n spesiale diens vir toeriste met Kersfees, sommige begrafnisse en die meerderheid huweliksbevestigings vind in Engels plaas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Van ons Facebook blad

 • May 10

 • Hemelvaart diens môre aand half sewe in die kerk. Ons Pinkster dienste begin Sondagaand 18:00 en die res van die week tot Donderdagaand 18:30. Daar word sop en brood elke aand in die saal bedien. Kom kuier lekker saam rondom 'n warm koppie sop en 'n broodjie.

  May 09

 • April 29

 • Narratiewe Stories - Janlu Kuyler Ek lees ‘n uitstekende boek van Lenard Sweet : From Tablet to Table. Die boek gaan oor die Bybel wat 'n narraphor is. En nee, moenie skrik nie, dis nie Grieks of 'n kettery nie. Sweet skryf dat 'n narraphor 'n storie is wat narratief gebruik sowel as metafore om 'n idee of konsep oor te dra. Daarom skryf hy is die Bybel 'n narraphor wat narratiewe en metafore gebruik om God se karakter en sy soeke na 'n verhouding met ons, oor te dra. Hierdie narraphors kom voor in stories wat vertel word. Dink bietjie terug toe jy klein was en by die kinderkerk of Sondagskool die stories van die Bybel geleer het. Dit was eenvoudige stories wat jou ouers of ander vir jou vertel het. So het jy die Here leer ken - deur die stories. Sweet skryf dat die stories wat ons lewens raak, dikwels by 'n tafel vertel word. Wanneer ons as gesinne saam eet, of as vriende rondom 'n tafel kuier oor goeie kos en goeie wyn. Dis dan dat die wyshede van die Bybel eintlik (in stories!) na vore kom en oorgedra word. Hy haal navorsing aan van 'n sosioloog, Cody C. Delistraty, wat bevind het dat kinders wat etes saam met hulle gesinne aan tafel eet, baie meer volwasse en minder kwessies het: - Die nommer 1 faktor vir ouers wat kinders grootmaak wat dwelmvry, gesond, intelligent en aangename mense is, is gereelde gesinsetes! - Die nommer 1 faktor wat kinders se woordeskat vorm, meer as enige ander gesinsaktiwiteit, ingesluit spel, is gereelde gesinsetes! - Die nommer 1 voorspeller van toekomstige akademiese sukses vir laerskoolkinders, is gereelde gesinsetes. - Een van die beste voorsorgmaatreels teen kinder-vetsug, is gereelde gesinsetes. - Die veranderlike wat die meeste geassosieer word met 'n laer voorkoms van depressiewe gedagtes en selfmoordneigings by 11-18 jariges, is gereelde gesinsetes. Daar is met ander woorde waarde daarin om nie voor die televisie te eet, of heeltyd op jou tablet te speel terwyl jy en jou kinders saam is nie. Maar mekaar in die oë te kyk, te kommunikeer en stories met mekaar te deel. En dit om die tafel! Op daardie manier word die narraphors wat die belangrike fondasies van ons lewens vorm, die beste oorgedra. Sweet skryf (bladsy 13) “Jesus ate all kinds of food around all kinds of tables in all kinds of places with all kinds of people. To be a disciple of Jesus - then and now - is to love to eat, no matter what Jesus cooks and no matter where he sets the table”. Die Koninkryk is 'n Feesmaal. Die Nagmaal is 'n ete van brood wat gebreek word en wyn wat geskink word. Wanneer die verlore seun terugkom by sy ouerhuis word 'n vetgemaakte kalf geslag en feesgevier. Die narraphor om God te verstaan, is 'n ete! Roep vanaand jou mense bymekaar en kuier! Vergeet die tablet, dek die tafel!

  April 12

 • Jesus rain on my parade. Water my world weariness, and wash off my anxiety. Dampen my thoughtless enthusiasms; drown my proud pieties; make a river between me and worldly success. Jesus rain heavy on my parade so I may rest in the safety of deep waters. Disturb the pool to which I have been sent so old hurts may heal, and weariness be lifted. Jesus reign in my parade— Let there be no drought. May the stream rise from the earth and the sky open at the rainbow even as clouds come over the whole land. Jesus rain on my parade. Jesus, reën op my lewenspad Maak nat my wêrelds moegheid, en was my angstigheid af. Demp my onnadenkende entoesiasme; verdrink my trotse vroomhede; skep 'n rivier tussen my en wêreldse sukses. Jesus, reën swaar op my lewenspad sodat ek kan rus in die veiligheid van die diep waters. Versteur die poel waarheen ek gestuur is sodat ou sere mag genees, en moegheid kan verdamp. Jesus regeer oor my pelgrimspad Laat daar nie droogte wees nie. Mag die waterstroom opkom uit die aarde en die lug oopgaan by die reënboog selfs as wolke opsteek oor die hele land. Jesus reën op my pelgrimspad.

  April 12

Kalender

May 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 30, 2018 May 1, 2018 May 2, 2018 May 3, 2018 May 4, 2018 May 5, 2018 May 6, 2018
May 7, 2018 May 8, 2018 May 9, 2018 May 10, 2018 May 11, 2018 May 12, 2018 May 13, 2018
May 14, 2018 May 15, 2018 May 16, 2018 May 17, 2018 May 18, 2018 May 19, 2018 May 20, 2018
May 21, 2018 May 22, 2018 May 23, 2018 May 24, 2018 May 25, 2018 May 26, 2018 May 27, 2018
May 28, 2018 May 29, 2018 May 30, 2018 May 31, 2018 June 1, 2018 June 2, 2018 June 3, 2018

Archives

wordpress stats plugin